Vytvorené: pred rokom

„Terapia hrou a filiálna terapia“ – výcvikový program

Pre veľký záujem organizátor otvára v roku 2023 ďalší beh výcviku – prijímanie prihlášok na 10.beh výcviku Terapia hrou a filiálna terapia so začiatkom v máji 2023.

Cieľ

  • osvojiť si terapeutické zručnosti pri individuálnej práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie, a to v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu

  • tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium

Vzdelávanie je zamerané na:

  • teóriu (nedirektívna terapia, na dieťa zameraná terapia hrou, teória attachmentu, vývinová psychológia a psychopatológia, práca s rodičmi, filiálna terapia a pod.)

  • nácvik praktických zručností (stopovanie, reflektovanie, prejavenie porozumenia, štrukturovanie, facilitujúce výroky, práca s emóciami, zadávanie hraníc a pod.)

  • supervíziu terapie hrou a filiálnej terapie

Komu je určený

  • pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov…

Lektori

Organizačné info

  • Vzdelávanie je schválené Ministerstvom školstva ako inovačné vzdelávanie

  • Výcvik je možné uplatniť ako inovačné vzdelávanie.