Vytvorené: pred 9 mesiacmi

Vývinová verbálna dyspraxia

Kurz prinesie aktuálne informácie o terminológii, etiopatogenéze vývinovej verbálnej dyspraxie (VVD). V rámci klinického obrazu budú opísané znaky dyspraxie typické pre osobnú anamnézu, znaky VVD, ich variabilita vo vzťahu k veku a vo vzťahu ku terapii. Uvedieme diagnostické nástroje používané vo svete a možné klinické postupy využiteľné v slovenských podmienkach.

Po absolvovaní kurzu bude mať absolvent vedomosti o klinickom obraze VVD, bude schopný diagnostikovať znaky VVD u detí predškolského a školského veku a bude schopný použiť prezentované terapeutické postupy klinickým spôsobom.


Komu je určený

Kurz je určený primárne pre členov SAL. V prípade neobsadenia členmi budú miesta ponúknuté prihláseným nečlenom.


Lektori

PhDr. Dana Buntová, PhD.

Mgr. Kamila Hermanská


Organizačné info

  • organizátor: Slovenská asociácia logopédov
  • 6 hodín
  • Cena pre členov SAL 100 eur
  • Cena pre nečlenov SAL 120 eur
  • V cene je zahrnutý obed
  • Termín uhradenia poplatku: úhradu je potrebné realizovať až po obdržaní faktúry na mail


14 október 2023
Bratislava, SK
EUR 120

Linky:

Vývinová verbálna dyspraxia