Vytvorené: pred 6 mesiacmi

ADD a ADHD v školskom prostredí

Obsah

ADD (syndróm deficitu pozornosti), ADHD (syndróm deficitu pozornosti spojený s hyperaktivitou) patria do skupiny veľmi častých porúch. Možno sa stretnúť aj s inými staršími označeniami – ľahké detské encephalopatie, hyperkinetický či hypokinetický syndróm. Ide často o deti s priemernou až nadpriemernou inteligenciou, ktoré trpia poruchami učenia a správania v rozsahu od miernych po ťažké.

Vznikajú väčšinou drobným minimálnym poškodením CNS v ranných vývinových štádiách aj vplyvom odchýlok získaných geneticky. Tieto drobné poruchy zapríčiňujú isté odlišnosti v správaní a konaní dieťaťa. Ide teda o prejavy zväčša vrodené, za ktoré dieťa nemôže, a ktoré spočiatku i ťažko môže samo ovplyvniť. Prejavy môžeme vhodným výchovným postupom ovplyvniť, korigovať. Čiastočne napomáha aj vývin dieťaťa, jeho vývinom a dospievaním dozrieva aj CNS a niektoré negatívne prejavy strácajú na intenzite, aj vymiznú.


Organizátor

Vedomostidovrecka.sk


Organizačné info

12 september 2023
online, SK
EUR 13

Linky:

WEBINÁR-ADD a ADHD v školskom prostredí