Vytvorené: pred 9 mesiacmi

WEBINÁR-Dieťa/žiak s poruchou koncentrácie – Ako mu pomôcť?

Obsah

Poruchy pozornosti a schopnosti koncentrácie sa objavujú v predškolskom veku i v čase školskej prípravy a sú jednou z najčastejších príčin nedostatočného rozvoja detí a žiakov.


Organizátor

Vedomostidovrecka.sk


Organizačné info