Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

ONLINE kurz Comenia Script®

7 február -
8 február 2022
on-line, SK
EUR 55

Súmrak a znovuzrodenie otcov

13 január 2022
Online, SK
EUR 10
Kvalifikačné predpoklady členov multidisciplinárneho tímu v škole

Kvalifikačné predpoklady členov multidisciplinárneho tímu v škole

Ako sa posudzuje splnenie kvalifikačných predpokladov, aké dokumenty bude vyžadovať zamestnávateľ, aké je požadované vzdelanie (študijný odbor, študijný program) alebo dĺžka praxe napr. školského špeciálneho pedagóga či pedagogického asistenta?

Sfumato (Splývavé čtení) aneb Čtení pro všechny děti

27 január -
29 január 2022
on-line, CZ
EUR 100

Žiak s poruchou autistického spektra (PAS) v praxi školstva

11 január 2022
on-line, SK
EUR 12

On-line kurz posunkového jazyka pre začiatočníkov

7 január 2022
on-line, SK
EUR 87

Ayresovej senzorická integrácia - 1.modul (INTRO)

18 marec -
20 marec 2022
Banská Bystrica, SK
EUR 330

Jak na čtení

22 január 2022
on-line, CZ
CZK 310

Čo znamená rešpektovať a byť rešpektovaný

8 február 2022
Online, SK
EUR 9
Detské Vianoce - s knihou či bez?

Detské Vianoce - s knihou či bez?

V poslednej dobe sa nás rodičia v poradniach často pýtajú, načo vlastne dnes deti potrebujú vedieť čítať? Veď takmer všetky potrebné informácie sa v tejto modernej dobe dozvedia aj inou formou – cez videá z internetu, z televízie.

Školský špeciálny pedagóg - začíname

17 január 2022
on-line, SK
EUR 30

Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov

29 júl -
28 august 2022
Banská Bystrica, SK
EUR 450

Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov

7 máj -
12 jún 2022
Bratislava, SK
EUR 450

Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov

22 apríl -
29 máj 2022
Košice, SK
EUR 450

Individuálny vzdelávací program

17 január 2022
on-line, SK
EUR 30

Inšpirácia z Čiech - interaktívne testy pre rizikových predškolákov

"Interaktívne Testy sú určené pre deti od 4.rokov k možnému odhaleniu a prevencii počiatočných ťažkostí v čítaní, písaní a v pozornosti. Sú vytvorené tak, aby sa deti pripravili čo najlepšie pred nástupom do školy na písanie a čítanie"

Vzdelávanie detí s mentálnym znevýhodnením v ZŠ

7 január 2022
on-line, SK
EUR 30

Aj v MŠ si učitelia zaslúžia pomoc pri práci s deťmi so ŠVVP

"Na zabezpečenie pomoci pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo SZP je určená výzva na zapojenie do programu „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“. Je otvorená do 10.1.2022."

Výzva Spolu múdrejší 3 a Spolu úspešnejší 2

"Do 10.1. môžu školy opäť podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z projektu Spolu múdrejší 3 - pre ZŠ a Spolu úspešnejší 2 - pre SŠ. Cieľom je podpora pre tie ZŠ a SŠ, ktoré chcú vytvárať podmienky na zamedzenie rizika prepadávania žiakov."

Nedá sa s ním vydržať?

"Prečítajte si zaujímavý článok o tom, ako zvládnuť hyperaktívne dieťa s poruchou pozornosti, čo je technika Pomodoro a mnoho ďalších informácií k tejto téme."