Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.
Na čo by mali byť školám poradne a podporné tímy v r.2030

Na čo by mali byť školám poradne a podporné tímy v r.2030

Dlho som hľadala námet na ďalší článok na našu web stránku Náš Poklad (www.naspoklad.sk), ktorej sa venujem už pekných pár rokov s cieľom, aby slúžila najmä špeciálnym pedagógom. A hľa – téma je tu.

Krádež v škole

Krádež v škole

Krádež je také konanie, pri ktorom sa niekto zmocní veci, ktorá nie je jeho, za účelom ponechať si ju bez toho, aby s tým majiteľ veci súhlasil, alebo aby bol o tom informovaný.

Ako reagovať, keď sa vám dieťa zdôverí o násilí

"Deti nám o násilí hovoria nepriamo - niekedy v náznakoch, inokedy to dávajú najavo svojim správaním. Volať o pomoc môžu rôzne. Pozrite sa, ako môžete postupovať, ak prejaví svoju dôveru práve vám."

Školský program bilaterálnej integrácie

28 máj -
29 máj 2022
Bratislava, SK
EUR 140

Outdoor aktivity a ich využitie pri práci s mládežou

6 máj -
8 máj 2022
Žilina, SK

Včielka - úvod do matematiky

2 máj 2022
on-line, CZ

Vzdelávanie detí cudzincov

"Na stránkach ŠPU nájdete komplexné materiály k vzdelávaniu detí cudzincov, ktoré sú postupe dopĺňané a aktualizované - od legislatívy, cez adaptačný proces po kurzy štátneho jazyka."

Metodické usmernenie k zaraďovaniu detí a žiakov so ŠVVP z Ukrajiny

"Od 31.3.2022 platí nové metodické usmernenie k dočasnému zaraďovaniu detí a žiakov so špeciálnymi potrebami, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, do bežnej školy, špeciálnej školy alebo do školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením."

Aktualizovali sme prehľad materiálov pre prácu s deťmi z Ukrajiny

"Postupne pre vás zbierame a aktualizujeme prehľad stránok a materiálov, ktoré vám môžu pomôcť pri práci s deťmi utečencov. Vyberáme najzaujímavejšie a použiteľné materiály z množstva info, ktorými nás zaplavili médiá, aby sme uľahčili vašu prácu."
Čítanie je schopnosť, ktorú potrebujeme po celý život

Čítanie je schopnosť, ktorú potrebujeme po celý život

Od toho, ako dieťa zvládne čítanie, sa bude odvíjať aj celé jeho učenie. Veď takmer všetko ďalšie nadobúdanie vedomostí je postavené na "prečítaj si - porozumej".

Emocionální inteligence - jeden ze základů úspěšnosti ve školním, pracovním i osobním životě (kombinovaná výuka)

21 máj 2022
Přerov, CZ
CZK 5000
Kde hľadať materiály pre prácu s deťmi z Ukrajiny

Kde hľadať materiály pre prácu s deťmi z Ukrajiny

Pravdepodobne sa na vaše školy už dostali, alebo sa dostanú deti z Ukrajiny. Na internete je množstvo rôznych materiálov: infografika, články, rady. My sme pre vás pripravili utriedený prehľad viacerých, ktoré by pri práci v škole mohli byť nápomocné.

Čo má obsahovať diagnostická správa - nová vyhláška

"Od 1.2.2022 začala platiť nová vyhláška o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii 21/2022. Na podnet Inklucentra v nej boli v §3 upravené niektoré náležitosti pedagogickej dokumentácie dieťaťa so ŠVVP. Pozrite, čo má obsahovať napr. diag. správa."

Vizuální stres, jeho diagnostika a podpůrná opatření ve školní praxi (prezenční forma)

20 máj 2022
Přerov, CZ
CZK 4600

Slovenčina pre cudzincov a matematika na Včielke

"V programe Včielka už funguje slovenčina pre ukrajinské deti - po zadaní promokódu VCIELKAUKRAJINE je aplikácia zadarmo. Predmet matematika bude taktiež už čoskoro aj v ukrajinskom jazyku. Využite vo svojej práci v škole alebo v poradni."

Odborná činnosť školského špeciálneho pedagóga

"Na stránke štátnej inšpekcie nájdete prezentáciu s prehľadom odbornej činnosti a plánu práce školského špec.pedagóga. Teší nás, že podkladom na jej spracovanie bola aj naša príručka z r. 2017: Školský špeciálny pedagóg - jedna z ciest k inkluzívnej škole."

Emočné dozrievanie a vývojová psychológia

19 apríl 2022
Online, SK
EUR 10

Ako postupovať pri adaptácii detí z Ukrajiny - záznam z webinára

"ŠPÚ zorganizoval webinár k téme adaptácie detí z Ukrajiny do našich MŠ a ZŠ. Na linku si môžete pozrieť záznam z uvedeného webinára a získať odpovede na viaceré otázky, s ktorými sa pravdepodobne stretnete vo vašich školách."

Každé dieťa má na niečo talent

24 marec 2022
Online, SK
EUR 9

Využitie vzťahu a vzťahových metód pri problémovom správaní detí: "Keď vzťah lieči I."

24 marec -
25 marec 2022
Šaľa, SK
EUR 100