Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Prevencia a riešenie šikanovania - metodická príručka

"Šikanovanie v školskom prostredí ostáva často skryté a preto je obzvlášť rizikové. Je preto dôležité rozpoznať signály hneď v počiatočných štádiách a následne pristúpiť k riešeniu. Potrebné je prispôsobiť všeobecné odporúčania podmienkam svojej školy."
Na pomoc žiakom v kariérovom rozhodovaní

Na pomoc žiakom v kariérovom rozhodovaní

Čas rozhodovania sa deviatakov kam na strednú sa neúprosne blíži. Niektorí sú rozhodnutí dávno, iní ešte stále nevedia, kam budú smerovať ich ďalšie životné kroky v prvej smerovej voľbe povolania.

Jak pomoci dospívajícím cítit se v dnešní době lépe

21 november 2022
on-line, CZ
Vianočná akcia

Vianočná akcia

Nepremeškajte vianočnú akciu z nášho e-shopu! Darček ako ušitý pre školského alebo poradenského špeciálneho pedagóga, pre liečebných pedagógov, ale aj pre asistentov učiteľa. Požiadajte vášho riaditeľa o vianočný darček pre vás, vašich žiakov, vašu školu.

Akreditované inovačné vzdelávanie - PAS

16 marec 2023
Prešov, SK
EUR 300

Včasné známky autizmu a včasný záchyt detí s rizikom PAS vo veku od 11 do 30 mesiacov

14 november 2022
Banská Bystrica, SK

Aplikácia na preskúmanie skorých príznakov autizmu ASDetect

"Aplikácia ASDetect umožňuje preskúmať možné skoré príznaky autizmu u detí mladších ako 2,5 roka. Pomocou skutočných klinických videí detí s autizmom a bez autizmu sa každá otázka zameriava na konkrétne "sociálne komunikačné" správanie. Odporúčajte rodičom"
Dyslexia a získanie vodičského

Dyslexia a získanie vodičského

Viete o tom, že dyslektik môže pri vykonaní skúšok na získanie vodičského oprávnenia požiadať o predĺženie času na vykonanie teoretickej skúšky? Potrebuje k tomu potvrdenie poradne.

Stimulačný program pre predškolákov a deti s odloženou školskou dochádzkou

12 november 2022
on-line ZOO, SK
EUR 115

KuMOT

2 december 2022
on-line ZOOM, CZ
CZK 3013

Utváranie ranej gramotnosti v norme a patológii

"Rozšírte si svoje poznatky v oblasti osvojovania gramotnosti detí: jazykové schopnosti, čítanie, písanie a matematické schopnosti a ich formovanie v období prechodu z predškolského do mladšieho školského veku. Materiál na stiahnutie."

Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina

11 november -
12 november 2022
Bratislava, SK
EUR 159

Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti a správania

26 november -
27 november 2022
on-line ZOOM, SK
EUR 200

KuPREV

25 november 2022
on-line ZOOM, CZ
CZK 3013

Tvorba preventívneho programu

"Materiál s prehľadom jednotlivých fáz realizácie skupinového preventívneho programu spoločne s príkladmi konkrétnych aktivít a cvičení. Ilustračné cvičenia sú zamerané na primárnu prevenciu v oblasti šikanovania, kyberšikanovania, sextingu či groomingu."

Psychologické princípy prevencie a osobnostného a sociálneho rozvoja

"NIVAM uverejnil texty, ktoré sú určené predovšetkým pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí pripravujú a realizujú aktivity zamerané na prevenciu a osobnostný a sociálny rozvoj priamo v prostredí školy."

KuPOZ

11 november 2022
on-line ZOOM, CZ
CZK 3013

KuHAD

4 november 2022
on-line, CZ
CZK 2408

Poznáte komixového autistického Adama?

"Porozumieť autizmu môže pomôcť aj komix, spracovaný tak, aby pomáhal chápať, že každý človek s poruchou autistického spektra je iný."

Katalóg podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní

"Zoznámte sa s navrhovanými podpornými opatreniami pre plnohodnotný rozvoj vzdelávacieho potenciálu každého dieťaťa a žiaka."