Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Nová vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

"1.9.2023 nadobúda platnosť nová vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch. Pozrite si zmeny."
8 krokov, ako naučiť žiakov plánovať

8 krokov, ako naučiť žiakov plánovať

Jednou z dôležitých exekutívnych funkcií, s ktorými majú deti v škole (a nie len tie s ADHD) ťažkosti, je plánovanie. To sa dá tiež trénovať. Ponúkame vám pohľad našich českých kolegov z Dyscentra Praha na túto problematiku.

Letná počítačová škola pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím

"Ponúknite vašim študentom so zrakovým postihnutím vo veku 16 - 21 rokov. Získajú info o využití informačných, asistenčných a komunikačných technológií, ktoré pomáhajú pri práci s informáciami, pri štúdiu, v zamestnaní, ako i v bežnom živote."

House – Tree – Person test (Dom- Strom – Osoba)

9 október -
10 október 2023
online, SK
EUR 170

Práca s párom v konflikte

25 september -
27 september 2023
Martin, SK
EUR 250
Výzva na pomáhajúce profesie v školách

Výzva na pomáhajúce profesie v školách

Ministerstvo školstva pripravilo výzvu pre materské, základné a stredné školy k projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3.

Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania – ONLINE

29 máj -
30 máj 2023
online, SK
EUR 160

Novela školského zákona 2023 a ďalšie významné posuny v školstve

6 jún 2023
on-line ZOOM, SK
EUR 40

Novela školského zákona 2023 a ďalšie významné posuny v školstve

5 jún 2023
on-line ZOOM, SK
EUR 40

Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024

"Usmernenie nadväzuje na materiál „Manuál Predprimárne vzdelávanie detí“."

Manuál Predprimárne vzdelávanie

"Doposiaľ platný Manuál k predprimárnemu vzdelávaniu, na ktorý nadväzujú všetky ďalšie usmernenia."

Najčastejšie otázky súvisiace s povinným predprimárnym vzdelávaním

"Ak máte otázky k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu, možno na ne nájdete odpovede aj na stránke Ministerstva v aktualizácii z februára 2023."

Usmernenie k predprimárnemu vzdelávaniu a zápisom detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (pre zariadenia poradenstva a prevencie)

"Poradenskí pracovníci, pozrite si usmernenia Ministerstva k vydávaniu stanovísk a odporúčaní v špecifických situáciách k predprimárnemu vzdelávaniu a k zápisom detí na plnenie povinnej školskej dochádzky."
5 tipov na udržiavanie psychohygieny pre špeciálneho pedagóga

5 tipov na udržiavanie psychohygieny pre špeciálneho pedagóga

O špeciálnych pedagógoch si mnohí často myslia, že naša práca je veľmi pokojná, lebo prevažne nepracujeme s celou triedou, ale len s jedným dieťaťom.

KUPOZ

23 jún 2023
on-line, CZ
CZK 3618

Špecifiká zmyslového vnímania u detí s autizmom a stratégie jeho rozvoja

20 máj 2023
Ružomberok, SK
EUR 69

Dobýváme svět

16 máj 2023
Praha, CZ
CZK 1500

Zmeny v školskom zákone od 1.9.2023 - nové ponímanie švvp

"Novela školského zákona, ktorá už prešla 1.čítaním v NR bude po schválení platná od 1.9.2023. Viete aké zmeny nás čakajú v oblasti integrácie a inklúzie? Oboznámte sa s novým chápaním švvp a pripravte svoju školu alebo poradňu na zmeny už teraz."

Môj sprievodca dyslexiou

"Stiahnite si krátku publikáciu, ktorá môže deťom pomôcť vysvetliť, čo je to dyslexia, ako sa prejavuje a čo sa dá s dyslexiou robiť."

Školská fóbia, úzkosť a strach u detí

16 máj 2023
on-line, SK
EUR 75