Vytvorené: pred 3 rokmi

Dieťa s okluzorom v lavici

Dieťa s okluzorom v lavici

Slnečné Okuliare Ľudia Voda - Fotografia zdarma na Pixabay

O tom, že dieťa má nosiť doma okluzor, pani učiteľky často ani nevedia. Rodičia niekedy neupozornia na túto skutočnosť aj preto, lebo dieťa ho nenosí rado, niekedy má ťažkosť zvyknúť si vôbec aj na okuliare, nie to ešte na oklúziu.

Čo by mala vedieť pani učiteľka

V prvom rade má byť informovaná o tom, že dieťa má predpísaný okluzor aj vtedy, ak ho má nosiť iba doma.

Prečo?

Lebo dieťa s poruchou binokulárneho videnia sa jej môže javiť často ako nepozorné, neposedné, môže mať pocit že sa neustále v lavici vrtí, mrví, nevie si nájsť miesto. Dokonca môže svojim správaním vyrušovať ostatných. Pani učiteľke sa môže zdať, že je hyperaktívne. A príčina je pritom niekde celkom inde - a to v jeho zrakových ťažkostiach. Dieťa sa môže vrtieť aj preto, lebo si potrebuje nájsť správny uhol pohľadu, aby sa mu obraz na sietnici a v zrakovej centrále v mozgu vytvoril tak, ako má. Aby písmenká z tabule či z čítanky boli čo najostrejšie, čitateľné.

Ako pomôcť?

Informovať sa u rodiča

Dôsledne byť informovaný o každom žiačikovi s okuliarmi - aké má ťažkosti, aké silné má okuliare a ako ich má nosiť , čo má odporúčané od očnej lekárky, čo môžeme pre neho v škole urobiť, ako mu môžeme pomôcť - najmä ak doma nosí (alebo mal by nosiť) okluzor.

Nájsť vhodné miesto na sedenie

Zistiť, z ktorej lavice sa dieťaťu najlepšie pozerá na tabuľu, odkiaľ najlepšie vidí a potom ho nepresádzať. Zabezpečiť, aby sa na tabuľu pozeralo z pre neho najlepšieho uhla - obvykle je najlepšie sedenie vpredu a v strede, kde má možnosť pozerať na tabuľu priamo.

Myslieť na dobré osvetlenie

Dbať na to, aby svetlo prichádzalo na lavicu žiaka rovnomerne - nie príliš veľa z jednej strany (nie vždy je vhodné sedenie pri okne). Ak je potrebné, spolu s rodičom a školským špeciálnym pedagógom premyslieť podporné osvetlenie na lavici - zistiť, či dieťaťu vyhovuje skôr teplé alebo studené svetlo, aká intenzita je pre neho najvhodnejšia.

Dodržiavať zrakovú hygienu

Mať na pamäti, že čím je dieťa mladšie a čím závažnejšia je jeho porucha zraku, tým skôr potrebuje len kratšiu zrakovú záťaž (kratší čas na náročnú zrakovú prácu, zrakové sústredenie). Po zrakovej záťaži by mal vždy prísť zrakový oddych. Napríklad nezadávať po písaní ihneď čítanie.

Zadávanie úloh v škole

Pri školských úlohách a samostatných prácach sa môže stať, že žiak bude potrebovať trochu dlhší čas na ich vypracovanie - pretože už len sústrediť zrak na zadanie môže predstavovať pre neho zvýšenú námahu.

Zadávanie domácich úloh

Podľa potreby žiakovi zadávať úlohy na doma s vedomím, že okrem školských úloh pravdepodobne má ešte doma aj každodenné cvičenia podľa pokynov lekára alebo poradenského špeciálneho pedagóga, ktoré by mal plniť s oklúziou na oku. Takéto cvičenia sú pre neho bytostne dôležité pre úpravu jeho videnia a teda pre celý proces jeho ďalšieho učenia sa.