Vytvorené: pred 5 rokmi

LTV

Liečebná telesná výchova (LTV) je systémom cielených cvičení a liečenia pohybom za účelom zväčšenia svalovej sily, rozsahu pohybu, zlepšenia koordinácie a celkovej kondície. Využíva sa obvykle v zdravotníckych, rehabilitačných aj sociálnych zariadeniach. 

Pri jej realizácii nejde o športové výkony, ale o rozvoj mobility, zachovanie a posilňovanie schopnosti pohybov pri bežnej dennej činnosti, podporu osobnej fyzickej aj psychickej zdatnosti, uchovanie sebestačnosti, celkové zlepšovanie kvality života. 

Cvičenia môžu byť skupinové alebo individuálne, v závislosti od rôznych faktorov a zamerania. Môže sa jednať tiež o aktívne cvičenia, alebo pasívne - s  asistenciou.