Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Efektívne riešenie výchovných situácií a hodnotenie správania

28 máj 2024
Trnava, SK
EUR 29
Dieťa s okluzorom v lavici

Dieťa s okluzorom v lavici

O tom, že dieťa má nosiť doma okluzor, pani učiteľky často ani nevedia. Rodičia niekedy neupozornia na túto skutočnosť aj preto, lebo dieťa ho nenosí rado, niekedy má ťažkosť zvyknúť si vôbec aj na okuliare, nie to ešte na oklúziu.

XVIII. Medzinárodná konferencia SAL

9 október -
11 október 2024
Bojnice, SK
EUR 190

Snoezelen: Multisenzorické prostredie pre zlepšenie kvality života

23 máj -
25 máj 2024
Košice, SK
EUR 397

Intervencie s asistenciou zvierat

5 júl 2024
Veľký Šariš., SK
EUR 900

2. Slovenská autistická konferencia

"25. apríla 2024 od 9:00 do 17:00 sa konala 2. Slovenská autistická konferencia so zameraním na aspekty života s autizmom z pohľadu samotných neurodivergentných ľudí. Môžete si zakúpiť záznam z konferencie (49€)"

Kde nájdete zoznam kompenzačných pomôcok

"Možnosti kompenzačných pomôcok a úpravy školského prostredia pre jednotlivé druhy postihnutia nájdete aj v rozsiahlej metodike NIVAMu."

Vývojová dysfázia od A po Z

24 október 2024
on-line, CZ
CZK 990

Dyslexia ako celoživotná záťaž alebo dyslexia od kolísky až po hrob

14 máj 2024
Praha, CZ
CZK 1300

Staňte se lektory preventivního programu sebepoškozování ve vaší škole

24 apríl 2024
Praha, CZ
CZK 10000
Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov pre všetkých

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov pre všetkých

Tak ako aj minulý rok, tak aj teraz chceme na našej stránke zablahoželať ku Dňu učiteľov nie len učiteľom v školách, ale zo srdca aj všetkým členom školských podporných tímov a pracovníkom v poradniach. Aj vy si to zaslúžite !

Jak (ne)diagnostikovat specifické poruchy učení a pomoci dětem nastartovat dovednosti důležité pro rozvoj čtení a psaní

23 apríl 2024
on-line, CZ

Usmernenie k pôsobeniu asistenta pri poskytovaní sebaobslužných úkonov

"Vyjasnenie kompetencií pedagogického asistenta, zamestnanca, ktorý realizuje poskytovanie podporného opatrenia „sebaobslužné úkony“ a osobného asistenta."

Asistenčné činnosti v škole

"Čo je náplňou práce pedagogického asistenta, čo je obsahom asistencie pri sebaobslužných činnostiach a ako je možné v tomto smere spolupracovať s rodinou dieťaťa nájdete v usmernení na stránke NIVAMu."

Ako sa budú prideľovať asistenti v 2024/2025

"Pozrite si nové informácie o postupe a poskytovaní príspevku na úhradu osobných nákladov pedagogických asistentov v budúcom šk.roku."

POZOR POZOR, nové tlačivá k Vyjadreniu na účel poskytnutia podporných opatrení !

"Na stránke Ministerstva nájdete nové tlačivá k Vyjadreniu k PO, ktoré obsahujú tri nové prílohy - a to: vyjadrenie k SZP, odporúčanie k pedag.asistentom a odporúčanie k zamestnancovi pri poskytovaní sebaobslužných úkonov."

Informácie k pedagogickým asistentom

"Nové info k financovaniu pedagogických asistentov sú zverejnené na stránkach ministerstva."

AUTIZMUS – adolescencia a dospelosť. Problémy, ktoré nás môžu zaskočiť u ľudí na spektre.

22 máj 2024
Prešov, SK
EUR 15

Základy krízovej intervencie I.

16 máj 2024
on-line, CZ
CZK 2400

Signály zlého zaobchádzania s deťmi

"Inšpirujte sa Českom - v jednoduchej krátkej karte sú zosumarizované základné znaky, ktoré si treba všímať pri podozrení na zlé zaobchádzanie s deťmi a aký je postup pomoci ohrozenému dieťaťu."