Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Konferencia Rozvoja dieťaťa

25 november 2022
Bratislava, SK
EUR 15

Dopĺňanie medzier v matematike v obore 0-100 s aplikáciou Včielka

1 november 2022
on-line ZOOM, CZ

Inovatívne rozvíjanie porozumenia v čítaní u detí predškolského veku a žiakov prvého ročníka základnej školy.

28 október -
29 október 2022
on-line ZOOM, SK
EUR 107
Čo nám o dieťati hovorí tempo jeho čítania

Čo nám o dieťati hovorí tempo jeho čítania

Dnes sa v škole neodporúča čítanie „na rýchlosť“, cielené hodnotenie čítania na čas pre možnosť stresovania žiaka. Tempo čítania je však dôležitým a spoľahlivým (aj keď nie jediným) ukazovateľom vyspelosti čítania. Môže nám o dieťati veľa prezradiť.

Pracujme na tom, čo funguje. Na riešenie orientovaný prístup pre prácu so školskými triedami.

8 december -
9 december 2022
on-line ZOOM, SK
EUR 118

Plagáty z oblasti prevencie na stiahnutie pre vašu školu

"Plagáty, ktoré si môžete stiahnuť a vytlačiť pre vašich učiteľov - čo robiť pre podporu duševného zdravia detí pri rôznych sociálnopatologických javoch - od nebezpečenstva na sociálnych sieťach až po sexuálne násilie."

Jak pracovat s dítětem s vývojovou dysfázií

18 október 2022
on-line, CZ
CZK 290

Sandplaying

14 apríl -
15 apríl 2023
Žilina, SK
EUR 170

Porozumenie Traume a Disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu

28 január 2023
on-line ZOOM, SK
EUR 150
8 podmienok efektívneho fungovania školského podporného tímu

8 podmienok efektívneho fungovania školského podporného tímu

Funkciou podporného tímu je vytvoriť partnerstvo prospešné pre žiaka, ktoré spoločnými silami navrhuje zmeny a ďalšie postupy. Čím lepšia je súhra všetkých zainteresovaných a čím väčšiu má podporu vedenia, tým skôr môžeme predpokladať pozitívne zmeny.

Informatívna diagnostika úrovne ovládania slovenského jazyka detí cudzincov

"Základnú informatívnu diagnostiku úrovne ovládania slovenského jazyka je možné realizovať priamo v škole - s využitím Európskeho jazykového portfólia pre žiakov podľa vekovej skupiny."

Neformálne vzdelávacie aktivity a ich využitie v prevencii

19 október 2022
Žilina, SK

Comenia Script®

12 október -
13 október 2022
on-line ZOOM, SK
EUR 66

Diagnóza DIGI

13 október 2022
Trnava, SK
EUR 85

Konferencia Autizmus v praxi

20 október -
21 október 2022
Praha, CZ
CZK 5790

Poruchy autistického spektra

13 október -
14 október 2022
on-line, SK
EUR 105

Ako je to s predmetmi ILI, RŠF, TKC a inými vlastne v bežnej škole?

"Odpovede a vysvetlenie prináša konečne dodatok č.11 a aj stránka Inklucentra, na ktorej nájdete výklad. Predmety špecifickej podpory nie sú ani zakázané, ale ani prikázané. Všetko závisí od potrieb dieťaťa."

Vyplňování mezer v matematice v oboru 0-20 pomocí aplikace Včelka

20 september 2022
on-line ZOOM, CZ

Včielka pomáha deťom doplniť medzery v matematike

"Aplikácia Včielka rozšírila svoje portfólio o ďalšie cvičenia v matematike tak, aby dieťa skutočne porozumelo danému matematickému konceptu. Ak Včielku ešte nemáte, teraz môžete získať skúšobnú licenciu na dva mesiace zadarmo."

Krizové situace ve škole – jak jim předcházet, jak jim čelit a jak je řešit - konferencia

1 december 2022
Praha, CZ
CZK 1190