Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Workshop k programu INTERACT

19 apríl 2024
Bratislava, SK

Inovačné vzdelávanie v oblasti porúch plynulosti reči : zajakavosť, brblavosť

23 máj -
3 júl 2024
Bratislava, SK
EUR 450
Čo povedať rodičom a deťom pred návštevou poradne

Čo povedať rodičom a deťom pred návštevou poradne

Z dlhoročnej skúsenosti v poradenskej praxi vieme, že mnohí rodičia majú obavy navštíviť s dieťaťom poradenské zariadenie. Obzvlášť majú obavy najmä zo psychologického vyšetrenia, pretože to u nich evokuje „psychiatra“.

Vzťahová väzba u detí s vývinovými ťažkosťami

17 apríl 2024
Prešov, SK
EUR 20

Dieťa s rizikovým vývinom: možnosti kompenzačnej podpory v predškolskom vzdelávaní

"Nie je dieťa ako dieťa. Na vývin niektorých pôsobia rôzne nepriaznivé okolnosti - zdravotný stav, zložité podmienky rodinného života, či širšie okolnosti života súvisiace so zlou socioekonomickou situáciou jeho rodiny, či komunity."

Prejavy úzkosti u detí

"Ako vplýva úzkosť na učenie a správanie dieťaťa? Ako sa dá pracovať s úzkostnými deťmi v škole? Čo robiť a čo nerobiť? Stiahnite si krátky informačný materiál."
Rozlišovanie reverzných písmen

Rozlišovanie reverzných písmen

Isto si všetci uvedomujeme, aké ťažké je pre mnohé deti - najmä v prvom či ešte aj v druhom ročníku - rozlíšiť reverzne otočené písmenká. V poslednom období sa najmä pri rozlíšení písmen b-d stretávame s ťažkosťami často ešte aj vo vyšších ročníkoch.

Už máte vo svojej škole Čítacie rozcvičky?

Už máte vo svojej škole Čítacie rozcvičky?

Pracovné listy, ktoré pomáhajú zlepšovať techniku čítania. Ich využitie je široké- sú určené ako pomôcka tak školským špeciálnym pedagógom, pedagogickym asistentom, ako aj rodičom.

Psychoterapeutické minimum v školskej praxi

23 apríl 2024
on-line, SK
EUR 35

Vývinová verbálna dyspraxia - Opakovane

23 marec 2024
Bratislava, SK
EUR 120

Kognitivní stimulace paměti a pozornosti prostřednictvím intervenčního programu PAMIS

25 apríl -
26 apríl 2024
Praha, CZ
CZK 3400

Hlava, ramená, kolená palce alebo Celostný rozvoj dieťaťa (nielen) v materskej škole

19 apríl 2024
Bratislava alebo on-line, SK
EUR 75

Školský podporný tím - sprievodca

"Nezabúdajte, že pre školské podporné tímy existuje Sprievodca, ktorý by mal pomáhať metodicky usmerňovať prácu ŠPT. Je dobré občas nazrieť a pripomenúť si kompetencie."

Príde aj k nám zrušenie známkovania na vysvedčení?

"V Poľsku od apríla rušia v školach známkovanie žiakov. V Brne na Masarykovej univerzite vymysleli tiež nový typ vysvedčenia, postavený na upustení od známkovania a zdá sa, že sa bude v Čechách používať už čoskoro. Pozrite sa, ako možno bude vyzerať."

ACFS - zaškolení v užívání diagnostického nástroje

12 apríl 2024
Praha, CZ
CZK 1200

Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti a správania

20 apríl -
21 apríl 2024
on-line, SK
EUR 260
Ty ešte stále nemáš na Poklade svoju "pokladničku"?

Ty ešte stále nemáš na Poklade svoju "pokladničku"?

"Pokladnička" na stránke Náš Poklad je ojedinelá funkcia, akú nemá len tak hocijaká web stránka! Že ju ešte nemáš zriadenú? Tak poďme na vec!

Konferencia LOGOPEDYS

6 marec 2024
Zemianske Kostoľany, SK
EUR 30

Čo všetko má obsahovať správa poradenského zariadenia

"V Usmernení k obsahu a štruktúre správy z diagnostického vyšetrenia v zariadeniach poradenstva a prevencie nájdete pomenované, čo má byť obsahom a súčasťou správy."

Scénotest a terapie/diagnostika hrou

15 apríl -
16 apríl 2024
Praha, CZ
CZK 7390