Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

WEBINÁR-Kompetencie a náplň práce pedagogického asistenta

30 september 2023
online, SK
EUR 13

ZÁZNAM Z WEBINÁRA-Tvorba individuálneho plánu pre dieťa so ŠVVP a odloženou školskou dochádzkou

12 september 2023
online, SK
EUR 8

WEBINÁR-Dieťa/žiak s poruchou koncentrácie – Ako mu pomôcť?

30 august 2023
online, SK
EUR 13
Končí integrácia - prichádzajú podporné opatrenia

Končí integrácia - prichádzajú podporné opatrenia

Novelou školského zákona sa ruší integrácia a mení sa obsah pojmu "špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby".

Nájdite si svoj program vzdelávania v Katalógu NIVAM na šk.rok 2023/2024

"NIVAM zverejnil katalóg odborných činností a programov vzdelávania, kde si môžete nájsť pre seba rôzne druhy vzdelávania aj základné informácie k atestáciám."

ABA v školách– akreditované inovačné vzdelávanie

13 október 2023
Prešov, SK
EUR 300

Vývinová verbálna dyspraxia

14 október 2023
Bratislava, SK
EUR 120

Biblioterapia - liečba nielen knihou

"Nová web-stránka na podporu profesionálneho samoštúdia a odborného rastu v oblasti biblioterapie ponúka učebné texty a ďalšie pomocné materiály, príklady dobrej praxe, overené a odporúčané postupy, recenzie kníh."

Workshop: Diagnostika typu vzťahovej väzby - attachmentu

6 december -
9 december 2023
Bratislava, SK
EUR 180

Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 120 hod.-Košice

23 január -
15 január 2025
Košice, SK
EUR 115

Terapia hrou a filiálna terapia – výcvikový program v rozsahu 120 hodín Martin

13 február -
22 január 2025
Martin, SK
EUR 90

Škola a všetko okolo nej v aktuálnych otázkach a odpovediach- jeseň 2023

7 november 2023
Praha, CZ
CZK 1090

Musí škola dodržať odporúčania poradne pre žiaka?

"Nedodržaním odporúčaní poradne škola porušuje hneď niekoľko právnych predpisov a práv žiaka - stránka Inklucentra uvádza odvolávky na príslušné paragrafy novely školského zákona."

Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie

"Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - môžete sa prihlásiť na online workshop k vyhlásenej výzve... snáď sa to tentokrát podarí aj tým, ktorí sa už raz snažili....."

Stretávate sa vo svojej praxi so schizofréniou?

"Ak áno, stiahnite si zadarmo knihu, ktorá prináša komplexné informácie pripravené s odborníkmi a tiež skúsenosti rodín pacientov so schizofréniou."

Senzorická integrácia a jej prienik do práce s deťmi s problémami v správaní, v regulácií emócií a vo vzťahoch

16 október 2023
online, SK
EUR 75

Úvod do aplikovanej behaviorálnej analýzy – Problémové správanie, časť II.

29 jún 2023
Bratislava, SK
EUR 45

Vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou - OSTRAVA

16 november -
17 november 2023
Ostrava, CZ
CZK 5000

Podporné opatrenia - čo o nich potrebujeme vedieť

"Integrácia sa končí, začína sa používanie pojmu "podporné opatrenia". Pozrite si na stránke Inklucentra základné info o podporných opatreniach a ako ich budeme po novom uplatňovať v našich školách."

Vzdelávanie v nedirektívnej terapii hrou - BRATISLAVA

13 október -
14 október 2023
Bratislava, SK
EUR 149