Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Včielka pre Ukrajinu

"V rámci pomoci deťom z Ukrajiny prináša výuková aplikácia Včielka zadarmo prístup do aplikácie pomocou promo kódu. Na Slovensku môžeme využiť najmä matematiku, v Čechách aj češtinu pre cudzincov. Matematika bude čoskoro aj v ukrajinskom jazyku."

Vizuální stres nebo Dyslexie? Co ovlivňuje žáky při čtení?

30 marec 2022
On-line, CZ
CZK 350

Supervízna skupina

18 marec -
19 marec 2022
Šaľa, SK
EUR 40

Veľký psychologický manuál od Ligy pre duševné zdravie

"Ešte nedávno by nás nebolo ani napadlo, že budeme v školách potrebovať informácie a manuály k tomu, ako pomáhať detským dušičkám v čase vojny. Možno práve tento od Ligy pre duševné zdravie vám pomôže sa k tejto otázke postaviť čelom."

Dôležité materiály Ministerstva k situácii na Ukrajine

"Najdôležitejšie informácie a linky k situácii na Ukrajine nájdete na jednom mieste na stránke Ministerstva."

Na ceste s autizmom

24 marec 2022
on-line, SK
EUR 50

Včielka - nový predmet matematika

23 marec 2022
on-line, CZ

Úvod do matematiky s aplikáciou Včielka

16 marec 2022
on-line, CZ
U susedov je vojna

U susedov je vojna

Len ťažko sa stále verí tomu, čo sa deje neďaleko nás a nie je vôbec jednoduché nájsť správne slová - ani pre dospelých, nie to ešte pre deti - tak, aby sme nešírili paniku, nevzbudzovali a neznásobovali strach či úzkosť.

Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so ŠVVP

"Sumár všetkých základných informácií, potrebných k integrácii nájdete aj na stránkach štátnej inšpekcie. Bývajú pravidelne aktualizované. Tu ich nájdete spracované do prezentácie s poslednou úpravou v r. 2021."

Kyberšikanovanie, hate-speech a trolling. Prevencia a riešenie kyberagresie.

5 máj -
6 máj 2022
on-line, SK
EUR 99

TOP 10 odporúčaní k prevencii šikanovania na školách

"Štátna inšpekcia na svojich stránkach zozbierala TOP 10 odporúčaní, ktoré považuje za potrebné pri prevencii šikanovania na úrovni školy. Inšpirujte sa."
Čítacie rozcvičky - opýtali sme sa na prvé skúsenosti

Čítacie rozcvičky - opýtali sme sa na prvé skúsenosti

Iba nedávno sme úspešne vydali prvú knižku s našim logom - Čítacie rozcvičky pre budúce čitateľské hviezdičky - a spustili náš e-shop. Milo nás prekvapil záujem o knižku, preto sme sa opýtali na prvé skúsenosti z práce s pracovnými listami.

Výcvik v Adlerovskom poradenstve 2022-2025

2 jún 2022
Bratislava, SK
EUR 1500

SFUMATO v nácviku čtení u dětí s dyslexií - konferencia

17 marec 2022
hybridne on-line + Č.Budějovice, CZ
Rozlišovanie reverzných písmen

Rozlišovanie reverzných písmen

Isto si všetci uvedomujeme, aké ťažké je pre mnohé deti - najmä v prvom či ešte aj v druhom ročníku - rozlíšiť reverzne otočené písmenká. V poslednom období sa najmä pri rozlíšení písmen b-d stretávame s ťažkosťami často ešte aj vo vyšších ročníkoch.

Školský špeciálny pedagóg - jedna z ciest k inkluzívnej škole

Školský špeciálny pedagóg - jedna z ciest k inkluzívnej škole

Pre mnohých, ktorí nám píšu alebo volajú ohľadom roku vydania našej príručky pre školských špeciálnych pedagógov posielame informáciu, že príručka bola zverejnená v r.2018.

Čo ukrývam vo svojich pokladničkách na Poklade

Čo ukrývam vo svojich pokladničkách na Poklade

Jednou z dôležitých exekutívnych funkcií je aj organizovanie pomôcok a materiálov, ktoré k práci potrebujem. Každý z nás si vytvoril pre tento účel pravdepodobne vlastný systém zaznamenávania, zakladania, ukladania, triedenia....

Klienti S PAS v kontexte nových štandardných postupov – praktické výstupy pre logopédov

9 apríl 2022
Bratislava, SK
EUR 110

Zápis dieťaťa so ŠVVP do ZŠ

"Ako budú vyzerať zápisy prvákov do ZŠ v tomto šk.roku? Aké sú špecifiká pri deťoch so ŠVVP či pri zaraďovaní do nultého alebo prípravného ročníka? Pozrite si posledné platné usmernenie k zápisu a k prijímaniu prvákov."